Portal edukacyjny

Pomoc w przebudowie portalu Edulider.pl, którego misją jest wspieranie jednostki w procesie rozwoju i zmiany poprzez podnoszenie efektywności osobistej i organizacyjnej oraz zapewnianie informacji o najlepszych możliwościach kształcenia w XXI wieku.

CMS Drupal7

Odwiedź stronę